2015-02-26 09:18 #0 av: AnnaMoonshadow

I Korea finns det en stor blandning av religioner som verkar sida vid sida i samhället.

De största av dessa är kristendom buddhism, konfucianism, islam och koreansk shamanism (muism).Eftersom området runt Korea har en rätt brokig historia har de olika religionerna fått olika utrymme och uppgifter i det religiösa livet och man kan istället för att prata om religiositet ibland istället bättre förklara religionen som ett kulturellt fenomen. En del av befolkningen anser sig alltså inte vara troende men utöver ändå en eller flera religioner på olika sätt i sitt liv.

I en undersökning 2005 var det bara 53% av befolkningen som sa sig ha en religion och statistik från 2008 anger att det finns över 500 religiösa organisationer i Korea, siffror som nästan säger emot varandra. Av religionerna är det främst buddhism och konfucianism som påverkat det koreanska livet och samhället. Buddhism kom till den koreanska halvön i slutet av 300-talet och konfucianism dök upp under Joseon dynastin (1392-1910) och tillämpades då som etiskt system för det koreanska samhället. Konfucianismen är nämligen en väldigt filosofisk religion som trycker på etiska regler så som lojalitet och familjeheder som eftersträvansvärt.

Den katolska kristendomen kom från Kina under slutet av Joseon-perioden. Från början var religionen inte särskilt välkommen från de högre stånden i Korea men en spreds ändå snabbt bland den lägre befolkningen i landet. I slutet av 1800-talet började även den protestantiska kristendomen dyka upp i Korea, denna gång genom missionärer från Nordamerika. Den här formen av kristendom vann snabbt anhängare just för den undervisning och det medicinska kunnandet missionärerna hade med sig. Ända fram till idag är de protestantiska rörelserna viktiga för skolor, universitet och sjukhus i Korea.

Idag finns det ännu fler religioner representerade i Sydkorea, av dessa kanske Cheondogyo, Won Buddhism och Daejonggyo är viktigast. 

Läs vidare om religion i Korea:
Koreansk Shamanism
Buddhism
Konfucianism

Källor: 

http://www.korea.net/AboutKorea/Korean-Life/Religion

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Religion_in_Korea

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_South_Korea