Etiketterkulturhistoriaallmänt
Läst 3839 ggr
Huygens
2017-06-10, 11:46

Fyra Floder

Projektet Fyra Floder, på engelska Four Major Rivers Project (wiki), eller bara Four Rivers, var ett projekt som startade år 2009 och slutade år 2011. Det officiella syftet med Fyra Floder var att "återställa" miljön i Sydkoreas fyra stora floder, bl a Han River.

Metoden gick ut på att bygga 16 dammar, som dämde upp vattnet i floderna och här kommer det kanske verkliga skälet till Fyra Floder. Målet var att minska på Sydkoreas beroende och påverkan av torka, vattenbrist och översvämningar, skador på hus samt vägar.

Kostnaden för dom 16 damamrna hamnade mellan 150 - 200 miljarder kr.

.

Tyvärr blev miljöpåverkan väldigt negativ av att dämma upp floderna. Våtmarker växte igen av alla alger som inte rörde sej i dom stillastående dammarna och fisken dog ut. Många klagar idag på att vattnet stinker och är dött, förutom algblomningen.

Arirang TV har ett färskt inslag om Fyra Floder och får svenska misslyckanden med döende laxfloder att Te sej små. (YT/ARIRANG TV, 2017-06-09, 26 min)

Vissa intervjuerna är på engelska och är lite svåra att förstå. Miljöaktivisten anser att Fyra Floder är fullt av korruption och regeringslögner som resulterat i döda floder. Avloppsstanken är bevis för att "Miljöprojektet" Fyra Floder var bluff och aldrig avsett att lyckas.

Biotoper har dött ut i en enorm omfattning längs floderna och Fyra Floder räknas som ett av Sydkoreas största miljöbrott.

Företrädare lojala till föregående regeringar delar dock inte kritiken utan pekar på att vattnet är rent och gott att dricka samt att det idag finns mycket mer vatten tillgängligt tack var Fyra Floder.

.

President Moon Jae-In har tillsatt en utredning för att klargöra miljöpåverkan av Fyra Floder och har dessutom beordrat att 6 av dom dammar med värst algblomning ska släppa ut sitt vatten i havet.

Tydligen är Korea påverkat av regn- och torrperioder och Fyra Floder avser att hålla en kontinuerlig tillgång på vatten.

.

Jämför nuvarande situation med propagandafilm från år 2009, när den dåvarande presidenten Lee Myung-Bak drog igång "återställningen" av dom Fyra Floderna. Miljön skulle "återställas" (till vad?) med ett enormt byggprojekt, då Sydkoreas befolkning inte kunde lita på att naturen skulle klara av att sköta miljön på egen hand. (YT/PresidentMBLee, 2009-05-20, 7 min)

Byggandet av dammarna gjordes under en slogan; "Rivers Must Flow", vilket var precis motsatsen av vad som hände när dom 16 dammarna väl var färdigbyggda.

1000-dagarsprojektet Fyra Floder.

Projektet borde kanske ha kallats Sixteen Dams.

Cireea
2017-06-10, 13:41
#1

När jag började läsa tänkte jag "vad fint att dom vill satsa på lite miljöfrågor". 😐 Tills jag läste om vad de gjorde och konsekvenserna som följde. 

Jag undrar också lite över tanken bakom dammarna, vad skulle miljön återställas till? Naturen brukar kunna "rädda" sig själv bara man ger den tid och möjligheten att göra det.


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Huygens
2017-06-10, 13:57
#2

Ja, frågan är vad dom hade tänkt sej. I propagandafilmen från 2009 återgavs en del gamla citat från början av 1900-talet. Jag vet såklart inte hur det presenterats på koreanska, men antar att det marknadsförts på liknande sätt.

Min gissning är att det stora problemet är fosfor i jordbruket, för det leder till övergödning och giftalger. Normalt sett är näringsfattigt vatten i dammar inte speciellt algblommande.

.

Om det är möjligt att rena ut fosfor ur avrinningsvattnet från jordbruket är mycket vunnet, men jag har för mej att det är kostsamt idag. Fast kanske lönsamt för Sydkorea.

På sikt blir det nog lönsamt, för fosforreserverna kommer inte räcka mer än 250 - 300 år till (wiki), och då är det dumt att låta all fosfor rinna ut i havet.

Huygens
2017-06-10, 16:07
#3

Hittade detta nyhetsinslag från tidiga 2013, då det redan hade kommit rapporter att Fyra Floder skadade miljön och att vattenkvaliteten sjönk. Dessutom hade 15 av 16 dammar skadats pga felaktig konstruktion. Troligen var problemen med Fyra Floder inget som president Park brydde sej om. (YT/ARIRANG, 2013-01-17, 2 min)

Här är ett senare nyhetsinslag från förra året, som anger att algerna orsakar sjukdomar, nerv-, leverskador och andra otrevligheter hos människor. Det positiva var att det kom 50 patent/år som har att göra med algteknik för energiutvinning och andra saker. (YT/ARIRANG, 2016-08-25, 5 min)

Cireea
2017-06-10, 17:11
#4

Usch, det där är ett problem dom måste ta tag i på allvar. 😕


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Huygens
2017-06-10, 19:09
#5

Jag hoppas Moon Jae-In kollar vad som hänt med floderna och omgivningen. Det behövs en insats av ingenjörer och experter för att lösa problemen med dammarna.

Jag har tittat på ett antal videoklipp nu och ett av problemen är att sandbankar spolats bort, där sanden inte borde spolats bort. Orsaken är att dammarna är konstruerade att svämma över, så att överflödigt vatten ska rinna vidare nedströms. Samtidigt ska en stor mängd vatten stanna i dammarna, därefter renas och användas som dricksvatten.

.

Problemet är att när vattnet rinner över kanten på dammen och faller ner från kanten av dammarna, får vattnet fallfart. Det innebär att vattnet far fram med så hög hastighet att flodbottnen nedströms spolas bort och sand försvinner vilket skadar lokalmiljön.

Det är otroligt att dammarna kunnat hålla och att ingen damm bara glidit iväg när den nedre basen eroderats. En privatvideo utan berättarröst som visar terrängen med google-Earth från 2008-2009 till 2012 och hur dammarna påverkat miljön: (YT/Hee Won-Kim, 2012-10-08, 6 min)

Huygens
2017-06-14, 15:30
#6

Delar av Sydkorea har drabbats av svår torka. Bönder som odlar ris på saltbärande mark noterar att risplantorna ruttnar och dör. Normalt sett ger den saltbärande marken, vattnet i risodlingarna en salthalt av 0,1 %.

Men då vattnet inte rinner igenom, löser saltet ut i vattnet, i större utsträckning och hamnar på 0,8  - 0,9 % salt i vattnet, vilkat risplantorna inte klarar. (YT/ARIRANG, 2017-06-14, 5 min)

Torkan verkar drabbat södra (?) och västra delen av landet.

.

Dessutom har en del av dammarna, som fungerar som vattenreservoarer, väldigt låga nivåer vatten. Dammarna ligger idag totalt sett på 60 % av den vattenvolym dammarna normalt sett förväntas innehålla så här års.

Sydkorea har bara fått hälften så mycket regn i år jämfört med normala år.

.

Boryeong Damm är nästan helt uttorkad och Arirangs reporter står på bottnen av dammen och kan stoppa ner handen mellan sprickorna i den uttorkade bottnen. Boryeong (wiki) ligger på västkusten i Chungcheongnam-do (wiki).

Det är lite oklart om Boryeong Damm är del av Fyra Floder. Jag tycker att Boryeong ligger norr om floden Geum (wiki) och jag kan inte avgöra om Boryeong Damm är en helt egen damm, fristående från Fyra Floder-projektet.

.

En lösningen på torkan enligt nyhetsinslaget är att sprida ut:

chemtrails

Jag skojar inte. Arirang nämner att Kina och USA framgångsrikt sprider kemikalier i molnen som sedan förmås lämna ifrån sej regn. Ett annat alternativ är att koka havsvatten och kondensera den saltfria vattenångan till sötvatten i stora anläggningar.

Cireea
2017-06-14, 16:07
#7

Illa.. illa 😕


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Huygens
2017-06-14, 16:19
#8

Jag kan tänka mej att det är ett väldigt miljödilemma om man ska behålla dom 16 dammarna eller ta bort dom, med tanke på problemen med torka under delar av året då jordbruket, industri och städer behöver mycket vatten.

Min gissning är att vattnet åtminstone måste renas mer, så att det inte algblommar.

Huygens
2017-07-03, 15:04
#9

Monsunsäsongen började igår med kraftigt regn och tyfonen Nanmadol. Trots allt regn varnas det samtidigt för värmeslag. Jag undrar om det är varning för värmeslag i regnet eller när solen tittar fram igen? (YT/ARIRANG, Han Dae-Un berättar, 2017-07-02, 1 min)

I alla fall kommer dammarna att fyllas på med vatten och förhoppningsvis hjälper det risbönderna.

150 mm regn (15 cm) föll dom två sista dagarna i helgen. Mark Broome såg lite glad ut, det är så bisarrt mycket vatten. (YT/ARIRANG, 2017-07-02, 1 min)

Cireea
2017-07-03, 19:34
#10

Bra med kraftigt regn, det behövs med tanke på torkan som ställt till det för bönderna tidigare.


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Huygens
2017-07-18, 00:51
#11

I år visar vädrets makter att variationen av regn kan vara stor och allvarlig. Årets monsun har gett dom värsta översvämningarna på 22 år. Några äldre bönder och en äldre friluftskampare har drunknat. Enplansvillor i lättare material sköljs med av floderna. (YT/ARIRANG, 2017-07-17, 1 min)

Översvämningarna har varit svåra i miljonstaden Cheongju (wiki). Det är helt klart så att man ska tänka sej för två gånger om man skaffar lägenhet i  bottenvåningen av ett högt bostadshus även om huset är mitt i en storstad. Parkera bilen i ett källargarage är också mindre lämpligt. (YT/ARIRANG, 2017-07-17, 2 min)

Cireea
2017-07-18, 01:12
#12

åh nej, vilka tråkiga nyheter 😕


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Huygens
2017-07-26, 20:33
#13

Myndigheterna kommer att inspektera 297 av dom 357 parkerna som anlades med Fyra Floder. Planen är att låta ett stort antal av dessa parker och fritidsområden återgå till att bli naturliga skogsområden, då parkerna besöks ganska sparsamt. Korea Herald

Huygens
2017-08-29, 12:23
#14

Regeringens Miljöministerium lovar att inte bygga fler dammar dom närmaste 5 åren, då existerande dammar i Fyra Floder har orsakat stora miljöproblem.

Istället ska Miljödepartementet fokusera på att höja vattenkvaliteten i det förorenade och ohälsosamma algblommande vattnet i existerande dammar. Det gavs även löften att hitta lösningar för regioner som drabbas extra hårt av torka samt arbetet med att byta ut läckande rör ska fortskrida, då 30 % av allt vatten som levereras av vattenverk försvinner genom läckande rör i marken. Korea Times, 2017-08-29

Miljödepartementet kommer även att fokusera mer på att återanvända kloakvatten som kommer returneras som dricksvatten.

Miljöexperter och forskare inom ekologiska vattensystem anser att Fyra Floder totalt saboterade ekosystemet längs dom 4 stora floderna när dom 16 dammarna byggdes. Röster har därför höjts på att ställa fd president Lee Myung-Bak inför rätta för att ta ansvar för det misslyckade Fyra Floder-projektet.

Miljöministeriet verkar inte vilja driva en sådan rättsprocess, utan föreslår istället att stora "utvecklingsprojekt" ges striktare regler, så att ett ledande politiskt parti inte kan formulera innehållet efter eget huvud.

Det har visat sej att då stora utvecklingsprojekt historiskt sett, drivits av det ledande (styrande) regeringspartiet, har insynen varit obefintlig. Dom enda som varit intresserade av ett positivt resultat har varit regeringpartiet, vilket gett utrymme för att helt fabricerad data, fantasisiffror presenterats i studien till det stora utvecklingsprojektet.

Reglerna ska därför ändras för att hindra Presentation av fabricerad data i stora utvecklingsprojekt beordrade av regeringen.

Cireea
2017-08-29, 14:50
#15

"Regeringens Miljöministerium lovar att inte bygga fler dammar dom närmaste 5 åren, då existerande dammar i Fyra Floder har orsakat stora miljöproblem.

Istället ska Miljödepartementet fokusera på att höja vattenkvaliteten i det förorenade och ohälsosamma algblommande vattnet i existerande dammar."

Låter smart!


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Huygens
2017-09-03, 12:01
#16

Monsunsäsongen har varit extra kraftig i år och frågan är om Moon Jae-In räknade med det när han befallde att några av dom mer igenväxta skulle dammarna öppnas och tömmas. Faktum är att det regnat så mycket att priset på grönsaker och frukt stigit med mer än 22 %. (YT/ARIRANG, 2017-09-03, 1 min)

Cireea
2017-09-03, 15:59
#17

Oj! 😮


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Huygens
2017-09-12, 00:17
#18

Det har regnat kraftigt i Busan, vilket gjort att bilar som befunnit sej i svackor i vägen hamnat delvis under vatten. Även hus har åkt i väg till följd av jordskred pga regnet. Korea Times, 2017-09-11

Det är lite förbryllande att avrinningsmöjligheterna på allmän väg år så dåliga.

Cireea
2017-09-12, 00:19
#19

Åh nej! 😕 Vilka tråkiga nyheter.

Det har varit en hel del ovädersrelaterade nyheter runtom i världen på senaste. Allt från orkaner till bränder och ja.. usch.


Film, Gravid, Hamster, Litteratur, Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"
Eyos Hamsteruppföding

Huygens
2017-09-12, 00:25
#20

Som tur är, är Busan en stor modern stad, så det omedelbara räddningsarbetet startar genast. Dock är frågan vad stadsplanerarna får i uppgift att göra på sikt.

Ifall man turistar i Busan är det nog en god idé att bo i ett rum två våningar upp i ett betonghus. Jämfört med torkan i mitten på sommaren, är det här regnet en total förvandling av klimatet.

Upp till toppen